0908.567.383GP Khách Sạn

Category Archives: Giấy phép chứng nhận lưu hành tự do(CFS)

Giấy công bố nước đóng chai đóng bình

Công bố hợp quy nước đóng chai, đóng bình

Giấy công bố nước đóng chai đóng bình

Giấy phép lưu hành tự do

Dịch vụ xin giấy phép lưu hành tự do Giấy chứng nhận lưu hành tự do ( CFS) là loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho thương nhân xuất khẩu để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do […]