0908.567.383GP Khách Sạn

Category Archives: Giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn

Xin xếp hạng sao cho khách sạn

Xin xếp hạng sao cho khách sạn

Kinh doanh khách sạn là một hình thức kinh doanh có điều kiện. Dù kinh doanh với quy mô lớn hay nhỏ nhìn chung đều phải đảm bảo đúng các quy định mà pháp luật đưa ra. Những năm gần đây, khách sạn là một loại hình kinh doanh mọc lên rất nhiều đặc biệt […]

Thẩm định hạng sao khách sạn

Thẩm định hạng sao khách sạn

Kinh doanh khách sạn là một hình thức kinh doanh dịch vụ lưu trú có điều kiện. Dù kinh doanh với quy mô lớn hay nhỏ nhìn chung đều phải đảm bảo đúng các quy định mà pháp luật đã đưa ra. Những năm gần đây khách sạn là một loại hình kinh doanh mọc […]

Giấy chứng nhận sao cho khách sạn

Xin xếp hạng sao cho khách sạn

Hiện nay, các khách sạn mọc lên khắp nơi và việc kinh doanh khách sạn trở thành một trong những loại hình kinh doanh có điều kiện phổ biến nhất. Việc đăng ký giấy chứng nhận sao cho khách sạn là một yếu tố rất quan trọng trong việc kinh doanh khách sạn của bạn. […]

Đăng ký hạng sao khách sạn

Đăng ký hạng sao khách sạn

Kinh doanh khách sạn là một hình thức kinh doanh dịch vụ lưu trú có điều kiện. Dù kinh doanh với quy mô lớn hay nhỏ nhìn chung đều phải đảm bảo đúng các quy định mà pháp luật đã đưa ra. Những năm gần đây khách sạn là một loại hình kinh doanh mọc […]

Xin giấy chứng nhận sao cho khách sạn

Xin giấy chứng nhận sao cho khách sạn

Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh dựa trên dựa trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Đây là mô hình hái ra tiền được rất nhiều người lựa chọn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khách sạn đều phải xin giấy […]

Giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn

Giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn

Giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn là điều kiện bắt buộc khi tiến hành kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đây là ngành nghề có tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến anh ninh trật tự xã hội . Vậy để đăng ký giấy phép […]

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sao khách sạn

Dịch vụ xin giấy chứng nhận tiêu chuẩn sao khách sạn  Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú nhằm đáp ứng các nhu cầu cho khách hàng.Hiện nay kinh doanh khách sạn trở thành mô hình ″hái ra tiền″ được nhiều người […]

Quy định xin cấp giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn tại TP.HCM

Quy định xin cấp giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn tại TP.HCM Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý trải dài cùng khí hậu và thiên nhiên thuận lợi đem lại lợi thế lớn để phát triển du lịch và ngành công nghiệp không khói. Những năm gần đây, khi […]